De Tandarts van Den Haag 

Sommige avonden zijn wij voor de spoed gevallen geopend. Wilt u liever s'avonds een afspraak maken of in het weekend? dat kan! Geeft u uw tijdsvoorkeur aan in het inschrijvingsformulier, dan kijken wij wat het mogelijk is.

© 2022 All rights reserved for Tandheelkundige Kliniek Den Haag BV | RBAB

     Aan de gegevens die op deze site worden weergegeven kunnen  geen rechten worden ontleend.

Vragen of direct inschrijven?

Wil je iets vragen of je direct inschrijven? De ervaren medewerkers van onze kliniek in Den Haag helpen je graag.

Adres & openingstijden

Bickhorstlaan 299

2516BC, Den Haag

Onze behandelaars zijn aangesloten aan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag:    09:00-17:00

Dinsdag  :    09:00-17:00, (avond op afspraak)

Woensdag:  09:00-17:00

Donderdag: 09:00-17:00, (avond op afpsraak)

Vrijdag:        09:00-17:00, (avond op afspraak)

Zaterdag:    09:00-16:00, (op afspraak)

 

Tandheelkundie Tarieven van 2022

Bron: Miniterie van Gezondheidszorg

 

Mondzorg: Regelingen asielzoekers en ongedocumenteerden

Bron: Miniterie van Gezondheidszorg

 

Klachten procedure van TKDH

 

Al onze mondzorgverleners doen hun uiterste best u naar volle tevredenheid te behandelen. Desondanks kan het voorkomen dat u toch niet tevreden bent. Wij stellen het zeer op prijs als u ons op de hoogte stelt van eventuele klachten over de behandeling of over de manier waarop u benaderd bent. U kunt hiervoor gebruik maken van ons vertrouwenspersoon (te vinden via onze praktijkwebsite). Hiermee kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Ons doel is iedere klacht naar ieders tevredenheid op te lossen.
Praat met uw behandelaar
Mocht u een klacht hebben, dan adviseren wij u hierover in gesprek te gaan met betrokkene(n) van onze praktijk of met de praktijkcoördinator. De vertrouwenspersoon is tevens de klachtenfunctionaris van de praktijk. U kunt aangeven waar u niet tevreden over bent. Voor de betrokkene(n) is het belangrijk te weten dat u niet tevreden bent en de betrokkene(n) krijgt zo de gelegenheid om het probleem samen met u op te lossen.

Is uw klacht na bovenstaande acties niet opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij de Centrale Klachtencommissie van de praktijk.
Klacht voorleggen aan de Klachtencommissie
De klachtenfunctionaris van de Klachtencommissie neemt de rol van bemiddelaar op zich en probeert samen met de betrokkene(n) het probleem op te lossen. Deze onafhankelijke procesbegeleider zet zich in om snel tot een effectieve afhandeling van een klacht te komen. U heeft recht op een uitspraak over uw klacht binnen een termijn van zes weken. De klachtenfunctionaris van de Klachtencommissie is bereikbaar via klachten@tkdh.nl

De klachtenfunctionaris kan een onafhankelijk deskundige om advies vragen. Een onafhankelijk deskundige is een adviseur die ervaring heeft met klachtbehandeling en met de verschillende tandheelkundige differentiaties.

Ingeval de bemiddeling door de klachtenfunctionaris van de Klachtencommissie succesvol is en de betrokkenen een oplossing voor het probleem hebben gevonden, zal de klachtenfunctionaris deze uitkomst op schrift stellen en aan partijen toezenden.
Geschillencommissie
Bent u ontevreden over het resultaat dat de  Klachtencommissie boekt? Dan kunt u zich wenden tot de Geschilleninstantie Mondzorg. Vanaf dat moment wordt niet meer gesproken over een klacht, maar over een geschil. De tandartspraktijk en de medewerkers zijn aangesloten bij de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg.

Mondzorg: Mondzorg voor ouderen

Bron: Miniterie van Gezondheidszorg

 

Vaste gebitsprothese op 4 implantaten!

Zorgkosten aftrekken in uw belastingaangifte

Spoeddienst na openingstijd

Mocht u buiten onze openingstijden spoedeisende tandheelkundige zorg nodig hebben, volg dan de onderstaande stappen:

Bel altijd ons en laat een voicemail achter met uw gegevens en klacht.

Neem contact op met Spoed Tandarts Den Haag via het volgende nummer: 0900 8602 of bezoek de website voor meer informatie: Spoed Tandarts Den Haag of Dental365.nl Den Haag op 070-200 8184. Houd er rekening mee dat bij hen de behandelingskosten direct moeten worden voldaan.